อาจารย์นิติฯ มธ. โพสต์ปมทุ่งใหญ่ ชี้ความผิดฐานล่าสัตว์โทษเบากว่ารับสินบนนาฬิกา

อาจารย์นิติฯ มธ. โพสต์ปมทุ่งใหญ่ ชี้ความผิดฐานล่าสัตว์โทษเบากว่ารับสินบนนาฬิกา

ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ปมทุ่งใหญ่ ชี้ความผิดฐานล่าสัตว์โทษเบากว่ารับสินบนนาฬิกา