สตช. แก้ระเบียบ ไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็ก

สตช. แก้ระเบียบ ไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็ก

กสม. ร่วม กรมพินิจฯ จัดสัมมนาคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ชื่นชม สตช. แก้ระเบียบไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็ก เอื้อเด็กและเยาวชนก้าวพลาดกลับคืนเป็นคนดีของสังคม