แฉ! ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง เสิร์ฟเนื้อปลาโอย้อมสี

แฉ! ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง เสิร์ฟเนื้อปลาโอย้อมสี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แฉร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง เสิร์ฟเนื้อปลาโอย้อมสี