แชร์ว่อน พ่อค้าร้านอาหารป่ากร่าง ยิงปืนขู่ – ด่าลูกค้า เหตุฉุนถูกถามขายของแพง

แชร์ว่อน พ่อค้าร้านอาหารป่ากร่าง ยิงปืนขู่ – ด่าลูกค้า เหตุฉุนถูกถามขายของแพง

พ่อค้าเจ้าของร้านอาหารป่า ยิงปืนขู่ ด่าลูกค้า เหตุไม่พอใจที่ถูกถามบิลเขียนไม่รู้เรื่อง ราคาอาหารแพง