นายกฯ ปัด ครม.เทงบพัฒนาอีสานตอนล่าง 2 หมื่นล้าน

นายกฯ ปัด ครม.เทงบพัฒนาอีสานตอนล่าง 2 หมื่นล้าน

นายกฯ ยืนยัน การลงพื้นที่ประชุม ครม.สัญจร ไม่เกี่ยวกับการเมือง พร้อมปฏิเสธอนุมัติงบประมาณ 20,000 ล้านบาท ให้กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์