เผยโฉม ‘อี้หาง 184’  โดรนโดยสารลำแรกของโลกสัญชาติจีน

เผยโฉม ‘อี้หาง 184’ โดรนโดยสารลำแรกของโลกสัญชาติจีน

จีนเผยโฉม “อี้หาง 184” โดรนโดยสารลำแรกของโลก หลังจากผ่านการทดสอบบินแบบมีผู้โดยสารที่เป็นมนุษย์มากกว่า 1,000 เที่ยว