วอนประชาชนร่วมอนุรักษ์ ‘อุทยานธรณีสตูล’ หลังยูเนสโกรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก

วอนประชาชนร่วมอนุรักษ์ ‘อุทยานธรณีสตูล’ หลังยูเนสโกรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก

อุทยานธรณีสตูล ได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก ขอให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง