ไทยรั้งแชมป์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ด้วยรถจักรยานยนต์สูงสุด

ไทยรั้งแชมป์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ด้วยรถจักรยานยนต์สูงสุด

องค์การอนามัยโลกจัดอันดับให้ไทย เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงสุด ขณะที่ภาพรวมผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนขยับลงมาเป็นอันดับ 9