ไอเดียแจ่ม!! รีไซเคิลยางรถยนต์จากกองขยะเป็นอุปกรณ์ฟิตเนส

ไอเดียแจ่ม!! รีไซเคิลยางรถยนต์จากกองขยะเป็นอุปกรณ์ฟิตเนส

ไอเดียดี เทศบาลนครเชียงใหม่รีไซเคิลยางรถยนต์จากกองขยะเป็นอุปกรณ์ฟิตเนส ส่งเสริมชาวบ้านออกกำลังกายใกล้บ้าน-ลดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย