ประชาชนยังทยอย เข้าชมอุโมงค์ดอกไม้เพื่อพ่อ อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนยังทยอย เข้าชมอุโมงค์ดอกไม้เพื่อพ่อ อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนยังทยอยเข้าชมอุโมงค์ ดอกไม้เพื่อพ่อ ที่ ปากคลองตลาด อย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดให้เข้าชมถึง 24.00 น. วันนี้เป็นวันสุดท้าย ด้านพระเมรุมาศจำลอง บริเวณ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 เปิดให้เข้าชม เพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ปชช. เข้าชมอุโมงค์ ‘ดอกไม้เพื่อพ่อ’ ที่ปากคลองตลาด ไม่ขาดสาย ก่อนปิดซ่อมแซม

ปชช. เข้าชมอุโมงค์ ‘ดอกไม้เพื่อพ่อ’ ที่ปากคลองตลาด ไม่ขาดสาย ก่อนปิดซ่อมแซม

ปชช. ยังทยอยเข้าชมอุโมงค์ ‘ดอกไม้เพื่อพ่อ’ ที่ ปากคลองตลาด ไม่ขาดสาย ก่อนปิดซ่อมแซมและเปลี่ยนดอกไม้ชั่วคราว ตั้งแต่ 18.00 น. – 24.00 น.