โปรดเกล้าฯตั้ง “เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ” เป็นประธานที่ปรึกษา “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

โปรดเกล้าฯตั้ง “เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ” เป็นประธานที่ปรึกษา “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชหัตถเลขา เรื่อง “แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยมีใจความสำคัญคือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน…

พระองค์หริภา-พระองค์ติ๊ด เสด็จเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

พระองค์หริภา-พระองค์ติ๊ด เสด็จเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’

สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จัดงานฤดูหนาวครั้งที่ 2 “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562…

ขอเชิญร่วมทำบุญ ด้วยการซื้อของที่ระลึกงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

ขอเชิญร่วมทำบุญ ด้วยการซื้อของที่ระลึกงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

ร่วมทำบุญด้วยการซื้อของที่ระลึกงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว รายได้จากการจำหน่าย นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกภูมิภาค

ประชาชนแห่เที่ยวงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’  ประทับใจได้สวมชุดไทย ย้อนสมัย ร.5

ประชาชนแห่เที่ยวงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’ ประทับใจได้สวมชุดไทย ย้อนสมัย ร.5

ประชาชนแห่เที่ยวงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’ คึกคัก สุดประทับใจได้สวมชุดไทย ย้อนอดีตสมัยรัชกาลที่ 5