อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ. ตรวจสอบยึดสินค้าหลายอย่าง หนุ่มยอมจ่าย 70,000 เพราะกลัว

อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ. ตรวจสอบยึดสินค้าหลายอย่าง หนุ่มยอมจ่าย 70,000 เพราะกลัว

วงจรปิดจับภาพ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ. ตรวจสอบยึดสินค้าหลายอย่าง ด้วยความกลัวยอมจ่ายเงิน 70,000 แต่ไม่มีใบเสร็จ เบื้องต้นไม่กล้าแจ้งความกลัวความไม่ปลอดภัย