สีสันเกณฑ์ทหาร เปิดวิธีไสยศาสตร์ รอดจากใบแดง ?

สีสันเกณฑ์ทหาร เปิดวิธีไสยศาสตร์ รอดจากใบแดง ?

วนเวียนมาอีกครั้ง สำหรับปีนี้ หน้าที่ชายไทยที่เกิดปี พ.ศ.2537 และผู้เกิดปี พ.ศ.2529-2536 ที่ยังไม่เคยเข้ารับ การตรวจเลือกจำนวน 344,254 คน

สุกำพล ตรวจเยี่ยมเกณฑ์ทหาร พร้อมสั่ง จับกุมผู้หนีทหารมาลงโทษ

สุกำพล ตรวจเยี่ยมเกณฑ์ทหาร พร้อมสั่ง จับกุมผู้หนีทหารมาลงโทษ

สุกำพล ตรวจเยี่ยมเกณฑ์ทหาร พร้อมสั่ง จับกุมผู้หนีทหารมาลงโทษ แย้ม! อนาคตมีผู้สมัครใจเป็นทหารเพิ่มขึ้น อาจยกเลิกการเกณฑ์