จัดชุดติดตามจับกุมตัว! คนเก็บเงินกู้ข่มขืนเด็กอายุ 14 ปี

จัดชุดติดตามจับกุมตัว! คนเก็บเงินกู้ข่มขืนเด็กอายุ 14 ปี

จัดชุดติดตามจับกุมตัวนายกีรติ คนเก็บเงินกู้ข่มขืนเด็กอายุ 14 ปี พร้อมสอบสวนแม่เด็กเรื่องการกู้เงินนอกระบบว่า ถูกคิดดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดหรือไม่