ยังเดือด! ปมโบราณสถานพิมาย ชาวบ้านล่ารายชื่อยื่นค้านกับศาลปกครอง 10 มี.ค.นี้

ยังเดือด! ปมโบราณสถานพิมาย ชาวบ้านล่ารายชื่อยื่นค้านกับศาลปกครอง 10 มี.ค.นี้

เวทีเดือด! ปมเมืองพิมายโบราณสถาน ชาวบ้านจี้ให้ประกาศเฉพาะพื้นที่ตั้งปราสาทฯ ล่ารายชื่อยื่นค้านกับศาลปกครอง 10 มี.ค.นี้

ผอ.สำนักศิลปากร แจงเข้าใจผิด ปมค้านประกาศเขตโบราณสถานพิมาย

ผอ.สำนักศิลปากร แจงเข้าใจผิด ปมค้านประกาศเขตโบราณสถานพิมาย

ความคืบหน้า ชาวบ้านคัดค้านประกาศเขตโบราณสถานพิมาย ผอ.สำนักศิลปากรที่ 12 แจงชาวบ้านเข้าใจผิดยันสามารถซื้อขายได้