วอนอย่านำ ‘ลิง’ มาปล่อยที่เขาน้อย – เขาตังกวน หลังทำร้ายเด็ก

วอนอย่านำ ‘ลิง’ มาปล่อยที่เขาน้อย – เขาตังกวน หลังทำร้ายเด็ก

ขอความร่วมมืออย่านำลิงมาปล่อยที่ เขาน้อย – เขาตังกวน แหล่งท่องเที่ยว จ.สงขลา หลังทำร้ายเด็กผู้หญิงเจ็บ 2 คน