ฝูงลิงเขาแหลมปู่เจ้า รอคอยอาหาร หลังปิดแหล่งท่องเที่ยว

ฝูงลิงเขาแหลมปู่เจ้า รอคอยอาหาร หลังปิดแหล่งท่องเที่ยว

เขาแหลมปู่เจ้า ปิดแหล่งท่องเที่ยวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำให้ฝูงลิงแสมและลิงวอกจำนวนมาก ต้องลงจากเขาเพื่อออกมานั่งรออาหาร สาเหตุมาจากขาดแคลนอาหารเดิมที่เคยมีตามธรรมชาติ