กทม.เดินหน้าสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร คาดแล้วเสร็จปี 2565

กทม.เดินหน้าสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร คาดแล้วเสร็จปี 2565

กทม.เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรในระยะแรก คาดแล้วเสร็จทั้งโครงการปี 2565 เพื่อช่วยบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล