เขื่อนลำปาว ปรับลดส่งน้ำเพื่อการเกษตร วอนใช้น้ำอย่างประหยัด

เขื่อนลำปาว ปรับลดส่งน้ำเพื่อการเกษตร วอนใช้น้ำอย่างประหยัด

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า เขื่อนลำปาวมีความจุเก็บกัก 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน (14 ส.ค. 62) มีปริมาณน้ำ 408 ล้าน…