เครนยกคานสะพานคนข้ามทาง ถ.รังสิต-นครนายก ร่วงทับรถ กีดขวางทุกช่องทาง

เครนยกคานสะพานคนข้ามทาง ถ.รังสิต-นครนายก ร่วงทับรถ กีดขวางทุกช่องทาง

เครนยกคานสะพานคนข้ามทาง ถ.รังสิต-นครนายก ร่วงทับรถ กีดขวางทุกช่องทาง จราจรหนึบ – เจ้าหน้าที่แนะเลี้ยงเส้นทาง