กลุ่มชาวนาร้องศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราว หลังถูกฟ้องยึดทรัพย์

กลุ่มชาวนาร้องศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราว หลังถูกฟ้องยึดทรัพย์

กลุ่มชาวนาร้องศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราว หลังถูกฟ้องยึดทรัพย์กรณีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรห้ามซื้อหนี้สิน