ภาคีป้องกันอุบัติเหตุ หนุนรัฐซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว หวังลดอุบัติเหตุ

ภาคีป้องกันอุบัติเหตุ หนุนรัฐซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว หวังลดอุบัติเหตุ

ภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนให้ภาครัฐจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว หวังลดอุบัติเหตุ 

อธิบดี ปภ. ยันไม่แพง ทุ่มงบกว่า 500 ล้าน จัดซื้อเครื่องจับความเร็วพกพา

อธิบดี ปภ. ยันไม่แพง ทุ่มงบกว่า 500 ล้าน จัดซื้อเครื่องจับความเร็วพกพา

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงปมงบประมาณจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วพกพาแพงเกินจริง ชี้เป็นราคากลางจากท้องตลาดยันคุ้มค่า เกิดประโยชน์ในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินประชาชน