กน.กสอ. หนุนอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เท่าระดับสากล

กน.กสอ. หนุนอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เท่าระดับสากล

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หนุนอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เท่าระดับสากลครบ360องศา

ชื่นชม! ครูหนุ่มวิ่งจาก รพ.ทองผาภูมิ สู่กรุงเทพฯ หาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

ชื่นชม! ครูหนุ่มวิ่งจาก รพ.ทองผาภูมิ สู่กรุงเทพฯ หาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

‘ครูนัท’ จากโรงเรียนโยธินบูรณะ วิ่งออกจากโรงพยาบาลทองผาภูมิ สู่กรุงเทพฯ ตามโครงการล้านก้าว เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และต่อต้านการล่าสัตว์ป่า