กอ.รมน. แจ้งไม่ใช่เคอร์ฟิวส์ ห้ามปชช. ในพื้นที่ชายแดนใต้ ออกจากบ้านหลัง 2 ทุ่ม

กอ.รมน. แจ้งไม่ใช่เคอร์ฟิวส์ ห้ามปชช. ในพื้นที่ชายแดนใต้ ออกจากบ้านหลัง 2 ทุ่ม

โฆษกกอ.รมน. เผย ประกาศห้ามออกจากเคหสถานในพื้นที่ชายแดนใต้ ป็นการต่ออายุพ.ร.บ.มั่นคงฯ ไม่ใช่ประกาศเคอฟิวส์ แนะอย่าตื่นตระหนก เพราะยังจำเป็น

ประกาศห้ามบุคคล ออกนอกเคหสถาน 4 จังหวัดภาคใต้

ประกาศห้ามบุคคล ออกนอกเคหสถาน 4 จังหวัดภาคใต้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551” ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่ 9 อำเภอ 4 จังหวัดชายแดนใต้