ลูกจ้างหายห่วง! เจ็บป่วยจากการทำงาน เบิกค่ารักษาได้สูงสุด 2 ล้านบาท

ลูกจ้างหายห่วง! เจ็บป่วยจากการทำงาน เบิกค่ารักษาได้สูงสุด 2 ล้านบาท

ลูกจ้าง เจ็บป่วยจากการทำงานไม่ต้องกังวลกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม พร้อมดูแลเต็มที่เบิกค่ารักษาได้สูงสุด 2 ล้านบาท