อย่าแตะกองทุนประกันสังคม เหตุไม่ใช่เงินรัฐบาล หลังหาช่องนำปล่อยกู้

อย่าแตะกองทุนประกันสังคม เหตุไม่ใช่เงินรัฐบาล หลังหาช่องนำปล่อยกู้

อดีตรัฐมนตรีคลัง ไม่เห็นด้วยรัฐบาลเข้าไปวุ่นเงินกองทุนประกันสังคม ยันอย่ามายุ่ง เพราะใช้ประโยชน์สูงสุดอยู่แล้ว

รู้หรือไม่ เงินประกันสังคมที่โดนหักทุกเดือน คือค่าอะไรบ้าง ?

รู้หรือไม่ เงินประกันสังคมที่โดนหักทุกเดือน คือค่าอะไรบ้าง ?

มนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย เคยรู้หรือไม่ว่า เงินประกันสังคมที่โดนหักอยู่ทุกเดือนนั้น มันคือค่าอะไรบ้าง !?

ประกันสังคม ลดเก็บจ่ายเงินสมทบ ช่วยน้ำท่วม

ประกันสังคม ลดเก็บจ่ายเงินสมทบ ช่วยน้ำท่วม

การลดการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ของลูกจ้าง-นายจ้างประจำเดือน และการปล่อยสินเชื่อให้นายจ้างเพื่อหวังเพิ่มสภาพคล่องในการจ้างงาน