เริ่มวันนี้ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท

เริ่มวันนี้ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท

พม. พร้อมแล้ว จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเกณฑ์ใหม่ 600 บาทต่อคนวันนี้ แนะผู้ได้สิทธิตรวจสอบจำนวนเงินตามบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้

คลังประเดิมใช้ “อีเพย์เมนต์” จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 9 ก.ย.นี้

คลังประเดิมใช้ “อีเพย์เมนต์” จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 9 ก.ย.นี้

คลังประเดิมใช้ “อีเพย์เมนต์” จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 บาท 9 ก.ย.นี้ ก่อนขยายผผลไปยังเบี้ยคนชราและคนพิการ