เดือนนี้มาเร็ว! กรมบัญชีกลาง แจ้งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ธ.ค.62

เดือนนี้มาเร็ว! กรมบัญชีกลาง แจ้งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ธ.ค.62

ข้าราชการยิ้ม กรมบัญชีกลางแจ้งจ่ายเงินเดือน งวด ธ.ค. 2562 ให้เร็วกว่าปกติ หลัง 30 ธ.ค. เป็นวันหยุดพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่