คนพิการยิ้มได้!! พม. เตรียมจ่ายเงินเยียวยา 1 พันบาท 29 พ.ค.นี้

คนพิการยิ้มได้!! พม. เตรียมจ่ายเงินเยียวยา 1 พันบาท 29 พ.ค.นี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียม จ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะให้คนพิการ 2 ล้านคน ทั่วประเทศ