แล็ปเก็บไวรัสอันตรายที่รัสเซียระเบิด! หวั่นทำเชื้อโรคกระจายระบาดอีกครั้ง

แล็ปเก็บไวรัสอันตรายที่รัสเซียระเบิด! หวั่นทำเชื้อโรคกระจายระบาดอีกครั้ง

ศูนย์วิจัยรัสเซีย สถานที่เก็บเชื้อไวรัสอันตรายมีชีวิตระเบิด ส่งผลทำคนวิตกเชื้อโรคจะรั่วไหล จนกลับมาระบาดใหม่อีกครั้ง