นายกฯ ปัดรัฐบาลขายชาติให้ต่างด้าวเช่าที่ EEC

นายกฯ ปัดรัฐบาลขายชาติให้ต่างด้าวเช่าที่ EEC

รัฐบาลปัดขายชาติให้คนต่างด้าว ปมให้สิทธิ์เช่าที่ดิน EEC 99 ปี ย้ำไม่แตกต่างจากกฎหมายในอดีต-หลักสากล มีเงื่อนไขทุกขั้นตอนรัดกุม รักษาผลประโยชน์ชาติ