รักษาการอธิการบดีสั่งพักงานอาจารย์หนุ่ม พา นศ.สาวอึ๊บแลกเกรด

รักษาการอธิการบดีสั่งพักงานอาจารย์หนุ่ม พา นศ.สาวอึ๊บแลกเกรด

รักษาราชการแทนอธิการบดีสั่งพักงานอาจารย์หนุ่มพา นศ.สาวอึ๊บแลกเกรด ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว