เซ็นทรัลฯ แจง เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต ทำถูกต้องตามกฎหมาย

เซ็นทรัลฯ แจง เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต ทำถูกต้องตามกฎหมาย

เซ็นทรัลพัฒนา แจงโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาต์เล็ต ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบแล้ว