เตือน 8 พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ผู้ขับรถไม่ควรปฏิบัติ

เตือน 8 พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ผู้ขับรถไม่ควรปฏิบัติ

สธ. เตือน 8 พฤติกรรมเสี่ยง ผู้ขับขี่รถไม่ควรปฏิบัติอาจเกิดอุบัติเหตุ แนะหากเดินทางไกลต้องหยุดพักทุก 2 ชั่วโมง

หมอแนะยืดกล้ามเนื้อ ช่วยลดการหดเกร็งขณะเดินทางไกลช่วงปีใหม่

หมอแนะยืดกล้ามเนื้อ ช่วยลดการหดเกร็งขณะเดินทางไกลช่วงปีใหม่

หมอแนะ 4 ท่าป้องกันการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ช่วยป้องกันและลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ขณะเดินทางไกลช่วงปีใหม่