ทช.ติดตามศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก

ทช.ติดตามศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก หลังพบมีเต่าทะเลป่วยกว่า 10 ตัวต่อเดือน สาเหตุหลักจากขยะในทะเลและอุปกรณ์ประมง