ชมสีสัน…เทศกาลบอลลูน หาดใหญ่ 2018

ชมสีสัน…เทศกาลบอลลูน หาดใหญ่ 2018

ภาพความงามของเหล่าบอลลูน ในเทศกาลสีสันบอลลูน ที่ จ.สงขลา เรียกได้ว่าเห็นวิวทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก