สธ.ดูแลรักษาน้องอาชิ หนูน้อยป่วยสารพัดโรค อย่างเต็มที่

สธ.ดูแลรักษาน้องอาชิ หนูน้อยป่วยสารพัดโรค อย่างเต็มที่

กระทรวงสาธารณสุข เผย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชให้การดูแลรักษาน้องอาชิตั้งแต่ต้น และส่งต่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าตัดรักษาเนื้องอกโพรงจมูก รักษาฟรีตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า