คุณหลอกดาว!! แม่ค้าทำเนียนแต่งเนื้อสัตว์ หลอกขายนักเปิบสัตว์ป่า

คุณหลอกดาว!! แม่ค้าทำเนียนแต่งเนื้อสัตว์ หลอกขายนักเปิบสัตว์ป่า

นายอำเภอนำทีม เข้าตรวจสอบซากสัตว์ ที่วางขายในตลาดทุ่งเกวียน พบเป็นกลยุทธการตลาด ของแม่ค้า เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าซื้อ