กสทช.เปิดให้ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือฟรีคนละ 10 GB

กสทช.เปิดให้ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือฟรีคนละ 10 GB

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยภายหลังการ ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติมาตรการสนับสนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ต รองรับ “work-learn”…

สนองนโยบายรัฐ กสทช. แจกเน็ตบ้านฟรี 3 ปี ผู้มีรายได้น้อย 1.8 ล้านคน

สนองนโยบายรัฐ กสทช. แจกเน็ตบ้านฟรี 3 ปี ผู้มีรายได้น้อย 1.8 ล้านคน

กสทช.สนองนโยบายรัฐบาล คืนความสุขให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 1.8 ล้านคน ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านฟรี 3 ปี หน่วยงานรัฐใช้อินเทอร์เน็ตงานฟรี 5 ปี