ผอ. องค์การสวนสัตว์ แจ้ง ‘เขาดิน’ ยังเปิดให้บริการปกติ

ผอ. องค์การสวนสัตว์ แจ้ง ‘เขาดิน’ ยังเปิดให้บริการปกติ

ความคืบหน้าเรื่องการย้ายสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับจังหวัดปทุมธานีในการดำเนินการด้านสาธารณูปโภค ขณะเดียวกันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ชี้แจ้ง ขณะนี้ยังไม่มีย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ และสวนสัตว์ดุสิตยังนักท่องเที่ยวได้เข้าชมปกติ