สัมภาระ – เบอร์โทรฉุกเฉิน ที่ควรติดตัวไว้ ขณะร่วมงานพระราชพิธีฯ

สัมภาระ – เบอร์โทรฉุกเฉิน ที่ควรติดตัวไว้ ขณะร่วมงานพระราชพิธีฯ

ทาง MThai ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระต่างๆ ที่ควรนำติดตัวไว้ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ