รฟม. ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว

รฟม. ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว

รฟม. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จาก “สถานีบางบัว” เป็น “สถานีศรีปทุม”

รฟม. แจงหลักเกณฑ์ตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้า หลังเปลี่ยนชื่อสถานี ‘บางบัว’ เป็น ‘ศรีปทุม’

รฟม. แจงหลักเกณฑ์ตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้า หลังเปลี่ยนชื่อสถานี ‘บางบัว’ เป็น ‘ศรีปทุม’

รฟม. ชี้แจงหลักเกณฑ์ตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้า หลังเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าบางบัว เป็น “ศรีปทุม”