ศาลเจ้าเปากงออกโปรดสาธุชน แห่รอบเมืองตรัง

ศาลเจ้าเปากงออกโปรดสาธุชน แห่รอบเมืองตรัง

ศาลเจ้าเปากง หรือเปาปุ้นจิ้น ออกโปรดสาธุชนแห่รอบเมืองตรัง มีคณะกรรมการศาลเจ้าเปากงจาก สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน มาร่วมงานตลอด 4 วัน 4 คืน เมื่อวันที่ 27 เม.ย.…