ผู้ปกครองห่วงลูกหลานลงทุนปูเสื่อเฝ้าหน้า รร.ช่วงเปิดเทอมใหม่

ผู้ปกครองห่วงลูกหลานลงทุนปูเสื่อเฝ้าหน้า รร.ช่วงเปิดเทอมใหม่

บรรยากาศเปิดเรียนสักดาห์แรกที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ผู้ปกครองนำเสื่อมาปูนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่บริเวณริมรั้วโรงเรียน เฝ้าดูบุตรหลาน