วัดดังอ่างทอง สืบสานประเพณีการเผาข้าวหลาม 10,000 กระบอก เป็นพุทธบูชา

วัดดังอ่างทอง สืบสานประเพณีการเผาข้าวหลาม 10,000 กระบอก เป็นพุทธบูชา

ฮือฮา วัดดังอ่างทอง สืบสานประเพณีการเผาข้าวหลาม 10,000 กระบอก เป็นพุทธบูชา และสร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านใน