บริษัทญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่

บริษัทญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่

บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดให้กับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ หลังจากพวกเขาบอกว่าต้องทำงานหนักกว่า เพราะพนักงานที่สูบบุหรี่ต้องหยุดพักสูบบุหรี่วันละหลายครั้ง