หมอพรทิพย์ โพสต์เฟซบุ๊ก “ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตที่รับราชการ”

หมอพรทิพย์ โพสต์เฟซบุ๊ก “ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตที่รับราชการ”

“ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตที่รับราชการ” ประโยคเผยความในใจ “หมอพรทิพย์” หลังคืนตำแหน่ง

Page 1 of 41234