“เมืองเอก” ชุมชนเข้มแข็งต่อสู้น้ำท่วม ใช้ทั้งเว็บ เฟซบุ๊ค sms ดูแลลูกบ้าน ลดผวาข่าวภายนอก

“เมืองเอก” ชุมชนเข้มแข็งต่อสู้น้ำท่วม ใช้ทั้งเว็บ เฟซบุ๊ค sms ดูแลลูกบ้าน ลดผวาข่าวภายนอก

มาดูวิธีการสื่อสารในชุมชน เมืองเอก เพื่อรวมพล ระดมความคิด ติดต่อขอความช่วยเหลือกัน