จักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จฯ เยือนไทยสักการะพระบรมศพในหลวงร. 9

จักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จฯ เยือนไทยสักการะพระบรมศพในหลวงร. 9

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนาม เมื่อวานนี้ ก่อนเสด็จฯ เยือนไทย เพื่อสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9