เรือนจำกลางเชียงใหม่เปิดโฮมสเตย์ “เฮือนพักก่อนรุ่งสาง” ให้ผู้พ้นโทษพักระหว่างหาที่อยู่

เรือนจำกลางเชียงใหม่เปิดโฮมสเตย์ “เฮือนพักก่อนรุ่งสาง” ให้ผู้พ้นโทษพักระหว่างหาที่อยู่

เรือนจำกลางเชียงใหม่ เปิดที่พัก เฮือนพักก่อนรุ่งสาง ให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ แต่ยังไม่มีที่พักในระยะแรก เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดี จนกว่าจะช่วยเหลือตัวเองหรือหาที่พักได้